victoria_vvv

10 tekstów – auto­rem jest vic­to­ria_vvv.

Technika cieplna

Chwi­lami przez myśl mą uciekasz
Odpędzić chce Cię żałośnie
Bez przer­wy liczę godzi­ny
Bez przer­wy dni i tygodnie

Nad­szedł wreszcie ten moment
Czas sto­sun­ki złagodzić
Chce Twe wer­se­ty od­czy­tać
Naukę z miłością po­godzić

Już gdy do­tykam Cię lekko
Czuć jak­by morza spalenie
Po­wiet­rze sta­je się rześkie
W mej głowie wzras­ta ciśnienie

Li­zesz sza­re komórki
Zmniej­szają mózgu objętość
Ja Ciebie przyj­muję chętnie
Ty w za­mian podarujprzyjemność 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2016, 10:41

Nocni łowcy emocji

Kiedy za­pad­nie ciemność
w sekrecie
Cieles­nym Podróżni­kiem
Cię nazwę

Szep­tać zacznę do uszu Twoich
Lek­kie słowa
jak mgła popołudniowa

Krzyczeć będę w powietrze
brzyd­kie wyrazy
Tworzące mych doz­nań obrazy

Gdy ra­zem skończy­my spacery
przy­tulisz mnie mocno
i wspólnie zaśniemy 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 31 stycznia 2016, 22:47

***

Kruszyn­ko o li­tość Cię błagam
Połóż do snu me smut­ki
Ukołysz w pokładzie nicości
Zam­knij na lat miliony

Kruszyn­ko o chwilę Cię proszę
Usiądź przy mnie na moment
Spójrz w me oczy naiwne
Dot­knij dłoni wilgotnych

Kruszyn­ko już nic nie mówię
Ty chcesz mnie do­tykać całego
Us­ta­mi pieścić me ciało
Pal­ca­mi wyz­naczać spacery 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 stycznia 2016, 22:51

Jesień schizofrenika

Dlacze­go, kiedy uwiel­biany prze­ze mnie deszcz, zaczy­na umi­lać mi dzień - ja, op­la­tam ra­miona­mi no­gi aby bro­nić się przed tym? Cze­mu za­mykam po­wieki chro­niąc oczy, przed ukocha­nym wiat­rem, który o wol­ności przypomina? [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 14:36

***

Piękności moja
Ale­jo nicości
Kłączy pułapko
Miłości zagadko
Pnączy śnieżynko
Ra­dości kruszynko
Przytul
Wysłuchaj
połaskocz
zaufaj 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 27 stycznia 2016, 20:21

Do Nieczułego Na Niemiłość

Gorycz...
Ile po bez­na­miętności zostało?
Pa­miętasz ten brak miłości?!
Było nam tak dob­rze razem...
Brak uczuć
Brak zazdrości
Brak fascynacji
Jed­nak po­jawiał się spokój.
Często na­wie­dzały mnie myśli
Grzeszne
Sny, w których byłam w sta­nie, na słońcu prze­mie­rzyć ocean,
pat­rząc w księżyc,
bezustannie [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2016, 13:22

Śpijcie spalone aniołki

Zam­knąć w ko­morze ga­zowej
Słyszeć ich wrzas­ki błagalne
Z łóżeczka z kości słoniowej
Płyną prośby werbalne

Us­teczek smut­ne obrazy
Niczym mi­liony korzeni
Puszczają pędem wyrazy
Zmieniając je w sta­do jeleni

Jak na pas­twis­ku owie­czki
Pasą się w żyz­nych obłokach
W dłoniach ma­lut­kie skrzypeczki
Mu­zyka w niewiel­kich potokach

Więc może to nasza naiwność?
Ich wie­cznie mok­re śli­nian­ki
Jak­by wściekłości prze­ciw­ność
Puszczała myd­la­ne bańki

Przy­tul­my mi­liar­dy łabędzi
Ciałka dot­knij­my nienarodzone
Do­puśćmy je do spowiedzi
Oczyśćmy su­mienia spalone 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2016, 21:22

***

W mroczną ot­chłań ciem­ności
Mo­tyl płynie malowany
Nikt nie zaz­na litości
Kto go dot­knie - zos­ta­nie opęta­ny

Dla jed­nych piękna muzyka
Po chwi­li sta­je się krzykiem
In­nych czu­le do­tyka
Później od­po­wie im rykiem

Spryt­nie kuszą poezją
Skrzydełka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 stycznia 2016, 17:28

Dolina mroku

Biegnę
Wyk­rzy­kuję mod­litwę do aniołów
Łama­ne włosy zagłuszają jej słowa
Sto­py moc­no uderzają o ziemię
Niszcząc kości
Dotarłem
Do­lina mro­ku w której dźwięki zagłusza cisza. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2015, 23:54

...

Two­je myśli spływają po mym wnętrzu
Deszcz up­ra­wia sen pod powiekami
A rzęsy osłaniają ob­licze smugą dymu
Choć gorąco uk­ry­wam się pod maską z lodu 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 lutego 2015, 05:52
victoria_vvv

Cichutko stawiam coraz to mniejsze kroki. Nie krzyczę przez brak sił. Umieram z głodu. Nakarm mnie! Potrzebuje Twoich słów.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

victoria_vvv

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

3 lutego 2016, 11:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Technika ciep­lna

3 lutego 2016, 10:41victoria_vvv do­dał no­wy tek­st Technika ciep­lna

31 stycznia 2016, 22:50victoria_vvv sko­men­to­wał tek­st bez ciebie nic nie [...]

31 stycznia 2016, 22:47victoria_vvv do­dał no­wy tek­st Nocni łow­cy emoc­ji

30 stycznia 2016, 01:04Deszcz sko­men­to­wał tek­st ***

29 stycznia 2016, 22:51victoria_vvv do­dał no­wy tek­st ***

28 stycznia 2016, 14:36victoria_vvv do­dał no­wy tek­st Jesień schi­zof­re­nika

28 stycznia 2016, 09:07victoria_vvv sko­men­to­wał tek­st ***

27 stycznia 2016, 22:08RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

27 stycznia 2016, 22:03victoria_vvv sko­men­to­wał tek­st ***